صفحه اصلی > بازار > تصفیه آب

تصفیه آب

تصفیه آب های زیرزمینی توسط نانوآهن

 

 نانوذرات آهن فعال یا اصطلاحا نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی (NZVI)، آمادگی زیادی برای جذب طیف وسیعی از آلودگیهای موجود در آبهای زیرزمینی را دارد. این نانوذرات با روش انفجار الکتریکی سیم در فاز مایع تولید می شود، با استفاده از این روش همزمان عمل توزیع و تثبیت  در مایع انجام می پذیرد.

نانو پودر آهن با میانگین سایز ذرات ۵۰نانومتر و واکنش پذیری بسیار بالا برای پاک سازی آبهای زیر زمینی و تصفیه ی پساب های صنعتی مناسب می باشند .

در واقع توانایی بسیار بالا  NZVI  در احیا و واکنش پذیری بالای آن این ماده را انتخابی مناسب در تامین اهداف فوق قرار میدهد.به خاطر ابعاد کوچک بعد از تزریق این ذرات می توانند به راحتی در فواصل زیاد جابجا شوند .

ذراتNVZI قابلیت حمل تمام ترکیبات آلی کلردار آلاینده،یون های سنگین فلزی ،رنگهای آلی و یون های غیر آلی مثل دیکرومات ،ارسنیک و نیترات را دارا میباشد. 

 

آلودگی های قابل جذب توسط نانو آهن:

 

 

Chlorinated methanes

Carbone tetrachloride

Chloroform

Dichloromethane

Chloromethane

Chlorinated benzenes

Hexachlorobenzene

Pentachlorobenzene

Tetrachlorobenzene

Trichlorobenzene

Dichlorbenzene

Chlorobenzene

Heavy metals

Mercury

Nickel

Silver

Cadmium

 

 

Organic dyes

 

Chlorinated ethenes

Tetrachloroethene

Trichloroethene

Cis-dichloroethene

Trans-dichloroethene

Vinyl chloride

Inorganic anions

Arsenic

Nitrate

Dichromate

Perchlorate

Other organic contaminates

TNT