صفحه اصلی > سایر

سایر

نانو پودر نقره:

خواص:

درصد خلوص (%)

میانگین ابعاد ذرات(nm)

سطح مخصوص (m۲/g)

مورفولوژی

دانسیته بالک (g/cm۳)

دانسیته واقعی (g/cm۳)

رنگ

99.9

۷۰

۶-۱۰

کروی

0.6

10.5

خاکستری

 

 

 

کاربرد ها:

 • پوشش های رسانا
 • جوهر رسانا
 • خمیر و چسب رسانا
 • مراقبت های پزشکی
 • سپرهای EMI-RFI
 • کاربرد های آنتی باکتریال
 • محلول های نقره

 

نانوپودر طلا:

خواص:

درصد خلوص (%)

میانگین ابعاد ذرات(nm)

سطح مخصوص (m۲/g)

مورفولوژی

دانسیته بالک (g/cm۳)

دانسیته واقعی (g/cm۳)

رنگ

99.9

۳۰-۵۰

-

تقریبا کروی

-

-

قرمز

معلق در آب

 

کاربرد ها:

 • درمان سرطان
 • تشخیص باکتری
 • تشخیص آنزیم ها
 • حامل های دارویی
 • افزودنی های تغذیه ای
 • افزودنی های آرایشی

 

 

سایر پودرها:

(CeO2)اکسید سریم

درصد خلوص (%)

میانگین ابعاد ذرات(nm)

سطح مخصوص (m۲/g)

مورفولوژی

دانسیته بالک (g/cm۳)

دانسیته واقعی (g/cm۳)

رنگ

99.9

۲۰-۲۵

۸۵-۱۷۰

spherical

0.8-1.1

7.13

زرد روشن

 

(TiO2)اکسید تیتانیوم

درصد خلوص (%)

میانگین ابعاد ذرات(nm)

سطح مخصوص (m۲/g)

مورفولوژی

دانسیته بالک (g/cm۳)

دانسیته واقعی (g/cm۳)

رنگ

99.9

۱۰-۱۵

۱۰۰-۱۵۰

spherical

0.15-0.25

3.9

سفید

 

(ZnO)اکسید روی

درصد خلوص (%)

میانگین ابعاد ذرات(nm)

سطح مخصوص (m۲/g)

مورفولوژی

دانسیته بالک (g/cm۳)

دانسیته واقعی (g/cm۳)

رنگ

99.9

۱۰-۱۵

۴۰-۵۰

spherical

0.25-0.4

5.6

سفید

 

(SiO2)اکسید سیلیسیوم

درصد خلوص (%)

میانگین ابعاد ذرات(nm)

سطح مخصوص (m۲/g)

مورفولوژی

دانسیته بالک (g/cm۳)

دانسیته واقعی (g/cm۳)

رنگ

99.9

۱۰-۱۵

۱۸۰-۲۷۰

spherical

0.063

2.2-2.6

سفید