صفحه اصلی > خانواده ی آلومینیوم

خانواده ی آلومینیوم

نانوپودر آلومینیوم:

خواص:

درصد خلوص (%)

میانگین ابعاد ذرات(nm)

سطح مخصوص (m۲/g)

مورفولوژی

دانسیته بالک (g/cm۳)

دانسیته واقعی (g/cm۳)

رنگ

99.9

۷۰

۶-۱۰

Spherical

0.6

10.5

خاکستری

 

 

کاربردها:

 • افزودنی های سرامیک
 • کاتالیست سوخت جامد
 • پوشش های رسانا
 • خمیرها و چسب های رسانا
 • محصولات آب گریز
 • ساخت کامپوزیت با زمینه فلزی و پلیمری
 • افزودنی های زینترینگ

 

 

نانوپودر نیترید آلومینیوم

خواص:

درصد خلوص (%)

میانگین ابعاد ذرات(nm)

سطح مخصوص (m۲/g)

مورفولوژی

دانسیته بالک (g/cm۳)

دانسیته واقعی (g/cm۳)

رنگ

+۹۹

۵۰

۷۵

Spherical  & faceted

0.05

3.26

سفید کدر

 

 

کاربردها:

 • عملیات سطحی فلزات و دیگر مواد
 • ایزارهای برش
 • ابزار های فرم دهی
 • پوشش های ضد سایش
 • ساخت کامپوزیت های فلزی و پلیمری

 

 

نانوپودر آلومینای گاما (γ-Al۲O۳)

خواص:

درصد خلوص (%)

میانگین ابعاد ذرات(nm)

سطح مخصوص (m۲/g)

مورفولوژی

دانسیته بالک (g/cm۳)

دانسیته واقعی (g/cm۳)

رنگ

+۹۹

۶۰

≥200

Spherical

-

3.6

سفید

 

کاربردها:

 • پایه ی کاتالیست
 • افزودنی های سرامیک
 • آماده سازی کامپوزیت های پلیمری و فلزی
 • کاربرد پلیش کاری

 

 

نانوپودر آلومینای آلفا (α- Al۲O۳)

خواص:

درصد خلوص (%)

میانگین ابعاد ذرات(nm)

سطح مخصوص (m۲/g)

مورفولوژی

دانسیته بالک (g/cm۳)

دانسیته واقعی (g/cm۳)

رنگ

+۹۹

۶۰

≥10

Spherical

0.3-0.5

3.97

سفید

 

کاربردها:

 • پایه ی کاتالیست
 • افزودنی های سرامیک
 • آماده سازی کامپوزیت های پلیمری و فلزی
 • کاربرد پلیش کاری
 • افزودنی های زینتریگ

نانوفیبر های بوهمایت:

یکی از محصولات ویژه ی فرآیند EEW نانو فیبر های AlOOH با قطر2nm  می باشد.که برای تولید این نانوفیبرها واضحا نیازمند عملیات اضافی بعد از فرآیند EEW میباشد.

کاربرد ها:

فیلتر های آب از اصلی ترین کاربردهای این فیبر ها هستند .  فیلترهای آبی که با استفاده از این نانوفیبر ها ساخته میشود در خارج کردن میکرو ارگانیزم هایی همچون باکتری و ویروس تا 99.9999%  بسیار تاثیرگذار می باشند. همچنین انها در خارج کردن فلزات سنگین و کلویید های فلزی  از آب موثر میباشند.

این فیبر ها چگونه کار میکنند؟

نانو بوهمایت یک ماده منحصربه فرد الکتروپوزیتیو است که حامل مقدار زیادی بار مثبت است وقتی در آب وارد میشود.به طور تقریبی یک ملیارد نانو فیبر به میکرو فیبر ساخته شده از فیبر های پلیمری میچسبد . همچنین در حدود یک ملیارد نانو فیبر در محیط فیلتر قرار میگیرد.با قرارگرفتن فیلتر در آب،نانوفیبرهای  الکتروپوزیتیو میدان مغناطیسی مثبتی با بار +50mV پتانسیل زتا  در اطراف هر سوراخ  باز فیلتر تشکیل می دهد .

بسیاری از آلودگی ها و ذرات و میکروارگانیسم های محلول در آب بار منفی جزیی دارا می باشند. با عبور آلودگی ها از میدان مثبت مغناطیسی به خاطر اثر جاذبه الکترواستاتیک انها به طور موثری دفع میشود.

شرکت PNF سیستم فیلتراسیون جدید زیر سینکی بر پایه ی فیلتر های نانوفیبری ۳مرحله ای به صورت زیر به بازار عرضه کرده است.

۱-رزین های سختی گیر ویژه

۲- فیلتر کربن فعال +رسوبگیر

۳-فیلتر نانوفیبر

برتری ها و مزایای اصلی این سیستم ها به صورت زیر است:

۱-نرخ بالا شار جریان در مقابل کمترین افت فشار (4lit/s)

۲- عدم تولید پساب

۳-عدم نیاز به انرژی الکتریکی پمپ بر خلاف سیستم های اسمز معکوس(RO)

۴-عدم نیاز به منبع ذخیره آب

۵-طول عمر بالا (در حدود ۲سال برای فیلتر نانوفیبر)

۶-خارج کردن محدوده وسیعی از الودگی ها شامل فلزات سنگین،میکروارگانیسم، ترکیبات آلی،ذرات کلوییدی با هر سایز،مزه و بوی نامطبوع آب ،سختی موقت و ...